بازدید:
تاريخ : 1395/07/10
به منظور ساماندهی و نوسازی شورای پایگاه و جذب افراد جدید از علاقه مندان دعوت می شود در روز مشخص شده در مسجد دانشگاه حضور داشته باشند.برای اطلاع از ساعت و مکان جلسه به ادامه مطلب مراجعه کنید.